********************* بِسمِ اللهِ الرِّحمنِ الرِّحیِم*******************


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقام معظم رهبری: 
شما دانشجویان، متوجه باشید که یکی از بزرگترین وظایف شما، خودسازی اخلاقی است، اخلاق خود را تکمیل کنید، شما در سایه حکومت قرآنی و فرهنگ اسلامی زندگی می کنید؛ بنابراین، از لحاظ روحی و معنوی، فرصت برای والا و شایسته شدن دارید، این فرصت را مغتنم بشمارید. علم باید در کنار اخلاق و پیشرفت صنعتی و علمی و مادی در کنار رشد اخلاقی باشد. توجه به خدا هم مایه اصلی رشد اخلاقی به حساب می آید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سلام علیکم

این سایت برای اطلاع رسانی دانشجویان مهندسی مکانیک، خودرو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا تهیه شده است.

با تشکر .

دکتر عباس معلمی اوره

رئیس دانشکده فنی مهندسی،    دفتر دانشکده 03213292245

مدیر امور پژوهشی،                   دفتر امور پژوهشی 03213292113  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------امام حسین علیه السلام:  

إنَّ أجوَدَ النَّاسِ مَن أعطیَ مَن لا یرجُو.
بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند

-----------------------------------------------------------------------------------


هرگونه نظر، پيشنهاد یا اعتراضی به نمره و روش تدریس و ارزیابی
و محتوای این سايت داريد اینجا وارد كنيد. با تشکر
-----------------------------------------------------------------------------------------


 
گزارش تخلف
بعدی